Werken bij de Samenwerkende Veiligheidsregio's Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Samen werken we aan veiligheid!

De samenwerkende veiligheidsregio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek zijn dynamische organisaties met een informele en professionele werksfeer. We verlenen hulp bij incidenten en noodsituaties, adviseren over risico’s, zorgen dat we voorbereid zijn op grote rampen en coördineren de hulpverlening bij crisissituaties. Om dat zo goed mogelijk te doen, werken de verschillende organisatieonderdelen nauw samen: brandweerzorg, bedrijfsvoering veiligheidsbureau, bevolkingszorg en de GHOR .

Werken bij de samenwerkende veiligheidsregio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek betekent dat je een bijdrage levert aan een veilige samenleving. Als veiligheidsregio’s investeren we in veiligheid en dragen we bij aan een redzame samenleving. Veiligheid maken we met elkaar en als veiligheidsregio’s staan we hiervoor.

Onze opgaven:

  • Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving
  • Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid
  • Wij zijn vakmensen, professioneel, innovatief en wendbaar
  • Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is